การแข่งขันหุ่นยนต์

Hebocon Thailand #10

Tiny SumoBOT

AI-SumoBOT รุ่น Amateur

AI-SumoBOT รุ่น Pro