สร้างระบบตรวจสอบสภาพอากาศผ่าน IoT ด้วยบอร์ดสมองกล KidBright

4,200.00฿

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 180 นาที (3 ชั่วโมง)
จำนวนรอบต่อวัน : 1 รอบ วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ถึง 18.30 น.
สถานที่ : ห้อง Workshop 1 ในงาน Maker Flash ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต
จำนวนผู้เข้าร่วม : 20 ที่นั่ง ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์และปลั๊กพ่วงมาเอง
ระดับความยาก-ง่าย : 2 (ควรมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมในระดับเบื้องต้น ควรมีอายุมากกว่า 14 ปี เนื่องจากมีการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง)
ค่าใช้จ่าย : 4,200 บาทต่อท่าน
สิ่งที่ได้รับ : ชุดอุปกรณ์ IoT Whether Station Kit พร้อมบอร์ด KidBright32 V1.5i และอะแดปเตอร์ไฟตรง

 

Event Expired

เวิร์กช็อปที่นำไปสู่การใช้งานจริง เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม วัดอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ วัดปริมาณน้ำฝน วัดความเร็วและทิศทางลม รายงานผลและเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
นี่คือตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี IoT ในแบบใช้งานจริงที่ทำเองได้จากบอร์ดสมองกล KidBright32 V1.5i และพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายๆ ด้วย Maker Playground