Paper Circuits Light-Up Cards

214.00฿

สนุกกับการทำการ์ดวงจรไฟกระพริบ

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 60 นาที (1 ชั่วโมง)
จำนวนรอบต่อวัน : 3 รอบ (รวมทั้งหมด 6 รอบ)
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 ถึง 12.00 น. , เวลา 14.00 ถึง 15.00 น. และ 16.00 ถึง 17.00 น. รวม 3 รอบ
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 ถึง 12.00 น. , เวลา 14.00 ถึง 15.00 น. และ 16.00 ถึง 17.00 น. รวม 3 รอบ
สถานที่ : ห้อง Maker Kids ในงาน Maker Flash ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต
จำนวนผู้เข้าร่วม : 20 ที่นั่ง
ระดับความยาก-ง่าย : 1 (สำหรับผู้เริ่มต้น อายุ 10 ปีขึ้นไป หากเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาควรมีผู้ปกครองหรือคุณครูมาร่วมช่วยเหลือในการทำกิจกรรม)
ค่าใช้จ่าย : 214 บาทต่อท่าน
สิ่งที่ได้รับ : ชุดเรียนรู้ Paper Circuits Light-Up Cards

ล้างค่า
Product total
Options total
Grand total
Event Expired

เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจเริ่มต้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ พร้อมเรียนรู้การทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย เช่น วงจรไฟกระพริบ โดยการวาดวงจรลงบนกระดาษ ใช้เทปทองแดง ถ่านกระดุม และ LED สร้างสรรค์เป็นการ์ดวงจรไฟกระพริบอย่างง่าย โดยไม่ต้องใช้สายไฟและการบัดกรี

หัวข้อเรียนรู้ :
– รู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น LED ถ่านกระดุม เทปทองแดง
–รู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
– สร้างการ์ดวงจรไฟกระพริบ