สร้างปืนลำแสงและกลไกเป้าปืนแสง

700.00฿

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 120 นาที (2 ชั่วโมง)
จำนวนรอบต่อวัน : 1 รอบ รวม 2 รอบ
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ถึง 12.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ถึง 12.30 น.
สถานที่ : ห้อง Workshop 3 ในงาน Maker Flash ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต
จำนวนผู้เข้าร่วม : 20 ที่นั่ง
ระดับความยาก-ง่าย : 1 (สำหรับผู้เริ่มต้น อายุ 10 ปีขึ้นไป หากเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาควรมีผู้ปกครองหรือคุณครูมาร่วมช่วยเหลือในการทำกิจกรรม)
ค่าใช้จ่าย : 700 บาท
สิ่งที่ได้รับ : ชุดอุปกรณ์เพื่อสร้างปืนลำแสงและกลไกเป้าปืนแสง อย่างละ 1 ชุด

ล้างค่า
Product total
Options total
Grand total
Event Expired

เวิร์กช็อปสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจประดิษฐ์ของเล่นเกี่ยวกับแสงและมอเตอร์ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อต่อเนื่องกัน
1. ปืนลำแสง – ทำจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ภายในบรรจุรังถ่านกระดุม 3V , ไมโครสวิตช์, โมดูลขับแสงเลเซอร์ เด็กๆ สามารถออกแบบและประดับตกแต่งปืนเองได้ ปืนนี้สามารถใช้ยิงลำแสงไปยังบอร์ด Kidbright เพื่อสร้างเสียง ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชม. (รวมเวลาทดลองเล่นแล้ว)
2. กลไกเป้าปืนแสง – เรียนรู้และประกอบกลไกมอเตอร์ทดรอบเข้ากับชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อสร้างกลไกเป้าปืนรับแสงที่ใช้งานร่วมกับปืนลำแสง โดยมีวงจรรับแสงจากปืน เพื่อนำไปขับมอเตอร์ นั่นคือ หากยิงลำแสงโดนเป้า มอเตอร์จะทำงานเพื่อดึงเป้าลง เป็นการแจ้งว่า ยิ่งถูกเป้าแล้ว เด็กๆ อาจใช้จินตนาการออกแบบตัวการ์ตูนเอง โดยคณวิทยากรจะเตรียมอุปกรณ์พร้อมฟิวเจอร์บอร์ดให้