KiCad – Getting start PCB design workshop แนะนำการวาดวงจรและออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วย KiCad

963.00฿

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 4.30 ชั่วโมง (มีพักทานหารกลางวัน 30 นาที)
จำนวนรอบต่อวัน : 1 รอบ (วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564) เวลา 10.30 น. ถึง 15.00 น.
สถานที่ : ห้อง Workshop 3 ในงาน Maker Flash ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต
จำนวนผู้เข้าร่วม : 20 ที่นั่ง ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์และปลั๊กพ่วงมาเอง
ระดับความยาก-ง่าย : 3 (สำหรับผู้มีความสนใจในการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควรมีความรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาบ้าง อายุ 15 ปีขึ้นไป)
ค่าใช้จ่าย : 963 บาท (พร้อมอาหารกลางวันและน้ำดื่ม)
สิ่งที่ได้รับ : หนังสือ KiCad ฉบับปรับปรุงล่าสุด, USB แฟลชไดรฟที่บรรจุโปรแกรม KiCad และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม

Event Expired

เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับการวาดวงจรและอกกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ด้วยโปรแกรม KiCad (อ่านว่า คีย์-แคด) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสำหรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้าอิเล็กทรอสิกส์ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งและใช้งานได้ฟรี KiCad ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1992 โดย Jean-Pierre Charras ในขณะที่เขาทำงานอยู่ที่ Instituts universitaires de technologie หรือ IUT ในประเทศฝรั่งเศส ต่อจากนั้นทีมพัฒนาก็มีทั้งอาสาสมัครและพนักงานเข้ามาช่วยกันพัฒนาเรื่อยมา จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2013 หน่วยงานที่ชื่อว่า CERN ของยุโรปก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟอต์แวร์ KiCad อย่างจริงจัง เพื่อให้มีความสามารถใกล้เคียงกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาร์ดแวร์แบบเปิดที่เชื่อว่าจะเป็นเทรนด์หลักของโลกในยุคใหม่

KiCad ช่วยให้นักศึกษา นักเล่น นักทดลอง นักวิจัย รวมถึงผู้ประกอบการรายเล็กๆ มีทางออกในการใช้งานซอฟต์แวร์วาดวงจรและออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ เพราะต้นทุนในการซื้อซอฟต์แวร์แทบจะไม่มี อีกทั้ง KiCad ก็มีความสามารถที่เทียบได้กับซอฟต์แวร์มืออาชีพ ผู้ออกแบบสามารถนำไฟล์งานไปผลิตแผ่นวงจรพิมพ์คุณภาพสูงได้เช่นกัน และโรงงานผู้ผลิตทั่วโลกก็พร้อมรับไฟล์ Gerber จาก KiCad ไปผลิต

เวิร์กช็อปนี้นำเสนอแนวทางในการเริ่มต้นใช้งาน KiCad ในแบบ “เล่าเท่าที่รู้” จากประสบการณ์ที่วิทยากรทดลองใช้งานจริง
ทุกท่านที่ลงทะเบียนจะได้รับหนังสือ KiCad ภาษาไทยฉบับปรับปรุงล่าสุดที่เรียบเรียงโดยวิทยากร และ USB แฟลชไดรฟที่บรรจุโปรแกรม KiCad เพื่อให้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดในระหว่างการอบรม เนื่องจากเป็นเวิร์กช็อปที่ใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมง 30 นาที จึงมีอาหารกลางวันและน้ำดื่มบริการผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกท่าน