พัฒนาโค้ดแบบบล็อกสำหรับกล่องสมองกล IPST-microBOX4.0 ด้วย microBlock IDE

963.00฿

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 120 นาที (2 ชั่วโมง)
จำนวนรอบต่อวัน : 1 รอบ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2654 เวลา 10.30 น. ถึง 12.30 น.
สถานที่ : ห้อง Workshop 2 ในงาน Maker Flash ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต
จำนวนผู้เข้าร่วม : 20 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ในการอบรม
ระดับความยาก-ง่าย : 1 (สำหรับผู้เริ่มต้น อายุ 12 ปีขึ้นไป หากเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาควรมีผู้ปกครองหรือคุณครูมาร่วมช่วยเหลือในการทำกิจกรรม)
ค่าใช้จ่าย : 963 บาท พร้อมรับอุปกรณ์
สิ่งที่ได้รับ : บอร์ด IPST-WiFi, เอกสาร และสายเชื่อมต่อ

Event Expired

เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจด้านการเรียนการสอน STEM ศึกษาและวิทยาการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานฮาร์ดแวร์ในเชิงการเรียนรู้โค้ดดิ้งและการเชื่อมต่อแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก โดยใช้เครื่องมือพัฒนาโค้ดแบบบล็อกที่ชื่อ microBlock IDE ซึ่งพัฒนาโดย IOXOP นักพัฒนาชาวไทย ร่วมกับแผงวงจร IPST-WiFi ซึ่งเป็นแผงวงจรควบคุมหลักของชุดกล่องสมองกล IPST-microBOX4.0 ที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ สสวท.

นี่คือเวิร์กช็อปอย่างเป็นทางการครั้งแรกของการเขียนโค้ดในแบบบล็อกภาษาไมโครไพทอนกับชุดกล่องสมองกล IPST-microBOX4.0 สำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นการนำเสนอทางเลือกในการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในเชิงปฏิบัติการ โดยแผงวงจร IPST-WiFi ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิตที่มีวงจร WiFi และบลูทูธในตัว มีอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตให้ใช้งานอย่างเพียงพอสำหรับการเรียนรู้และต่อยอดพัฒนาเป็นโครงงาน IoT ได้อย่างสะดวก เขียนโค้ดอย่างง่ายๆ ในแบบบล็อกด้วย microBlock IDE หรือจะต่อยอดมาพัฒนาด้วยภาษาไมโครไพทอนก็ได้ ทำให้ใครๆ ก็สามารถสร้างโครงงานอุปกรณ์ระบบควบคุมได้โดยสร้างโค้ดจากการลากและวางบล็อก หรือเขียนโค้ดภาษาไมโครไพทอน