สร้างเครื่องวัดกำลังงานไฟฟ้าผ่าน IoT ด้วยบอร์ดสมองกล KidBright

2,490.00฿

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 180 นาที (3 ชั่วโมง)
จำนวนรอบต่อวัน : 1 รอบ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ถึง 18.30 น.
สถานที่ : ห้อง Workshop 1 ในงาน Maker Flash ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต
จำนวนผู้เข้าร่วม : 20 ที่นั่ง ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์และปลั๊กพ่วงมาเอง
ระดับความยาก-ง่าย : 2 (ควรมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมในระดับเบื้องต้น ควรมีอายุมากกว่า 14 ปี เนื่องจากมีการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง)
ค่าใช้จ่าย : 2,490 บาทต่อท่าน
สิ่งที่ได้รับ : ชุดอุปกรณ์ IoT Energy Meter Kit

Event Expired

เวิร์กช็อปที่นำไปสู่การใช้งานจริง วัดปริมาณของการใช้กำลังงานไฟฟ้าในบ้าน รายงานผลและเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นี่คือตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี IoT ในแบบใช้งานจริงที่ทำเองได้จากบอร์ดสมองกล KidBright32 V1.5i และพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายๆ ด้วย Maker Playground
เรียนรู้การทำงานและวิธีการวัดกำลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ แนวทางและตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้กำหนดการทำงานที่เข้าใจง่าย