Fun with Robotic Projects and Coding by Building:bit SuperKit

2,996.00฿

สนุกกับโครงงานหุ่นยนต์และโค้ดดิ้งด้วย micro:bit และชุดประกอบหุ่นยนต์ Building:bit SuperKit

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 120 นาที (2 ชั่วโมง)
จำนวนรอบต่อวัน : 1 รอบ รวม 2 รอบ
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2654 เวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น.
สถานที่ : ห้อง Workshop 6 ในงาน Maker Flash ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต
จำนวนผู้เข้าร่วม : 20 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ในการอบรม
ระดับความยาก-ง่าย : 1 (สำหรับผู้เริ่มต้น อายุ 12 ปีขึ้นไป หากเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาควรมีผู้ปกครองหรือคุณครูมาร่วมช่วยเหลือในการทำกิจกรรม)
ค่าใช้จ่าย : 2,996 บาท พร้อมรับอุปกรณ์
สิ่งที่มีให้ใช้และนำกลับได้ : ชุดประกอบหุ่นยนต์ Building:bit พร้อม micro:bit และสาย microUSB

ล้างค่า
Product total
Options total
Grand total
Event Expired

เวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจเรียนรู้และสร้างโครงงานแบบสนุกสนานผ่านการเขียนโค้ดด้วย micro:bit บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้ระดับโลก และชิ้นส่วนตัวต่อที่คุ้นเคย เพิ่มเติมคือ ผู้เรียนสามารถควบคุมหุ่นยนต์หรือโครงงานที่สร้างขึ้นโดยใช้สมาร์ตโฟนได้อีกด้วย มีคู่มือแนะนำการประกอบหุ่นยนต์และโครงงานกลไกอิเล็กทรอนิกส์มากถึง 16 แบบ และผู้เรียนสามารถต่อยอดดัดแปลงได้ไม่สิ้นสุด คุ้มสุดคุ้มกับการเริ่มต้นเล่นและเรียนรู้หุ่นยนต์ไปพร้อมกับการโค้ดดิ้งแบบง่ายๆ