ไฟฟ้า 123 : ปฎิบัติการงานไฟฟ้าอย่างง่ายเพื่อคนทุกระดับ

963.00฿

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 120 นาที (2 ชั่วโมง)
จำนวนรอบต่อวัน : 1 รอบ รวม 2 รอบ
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น.
สถานที่ : ห้อง Workshop 3 ในงาน Maker Flash ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต
จำนวนผู้เข้าร่วม : 20 ที่นั่ง
ระดับความยาก-ง่าย : 1 (สำหรับผู้เริ่มต้น อายุ 10 ปีขึ้นไป หากเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาควรมีผู้ปกครองหรือคุณครูมาร่วมช่วยเหลือในการทำกิจกรรม)
ค่าใช้จ่าย : 963 บาทต่อท่าน
สิ่งที่ได้รับ : ชุดอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ไฟฟ้าพื้นฐานและดิจิทัลมัลติมิเตอร์

ล้างค่า
Product total
Options total
Grand total
Event Expired

เวิร์กช็อปให้ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าประจำบ้าน รู้จักกับอุปกกรณ์ไฟฟ้าที่คุ้นเคย แต่อาจไม่รู้ว่าทำงานอย่างไร การติดตั้ง การเดินสายไฟเพื่อควบคุมไฟส่องสว่างด้วยสวิตช์ทั้งแบบทางเดียวและแบบสองทาง จำลองการทำงานด้วยแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่กับสวิตช์กดขนาดจริงและหลอดไฟขนาดเล็ก การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางและสร้างความเข้าใจในงานไฟฟ้าพื้นฐานแก่เยาวชนและผู้สนใจ

จัดอุปกรณ์มาให้ครบรวมทั้งดิจิทัลมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดไฟฟ้าในบ้านได้ ตรวจสอบหาจุดไฟรั่วได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องสัมผัส นี่คือเวิร์กช็อปความรู้พื้นฐานที่ขอแนะนำสำหรับทุกคน เพื่อให้รู้ว่า ไฟฟ้ามีประโยชน์ และไม่ยากเกินเข้าใจ