Baby Shark ตุ๊กตาฉลามขยับปาก

400.00฿

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 120 นาที (2 ชั่วโมง)
จำนวนรอบต่อวัน : 1 รอบ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ถึง 17.30 น.
สถานที่ : ห้อง Workshop 3 ในงาน Maker Flash ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต
จำนวนผู้เข้าร่วม : 20 ที่นั่ง
ระดับความยาก-ง่าย : 1 (สำหรับผู้เริ่มต้น อายุ 10 ปีขึ้นไป หากเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาควรมีผู้ปกครองหรือคุณครูมาร่วมช่วยเหลือในการทำกิจกรรม)
ค่าใช้จ่าย : 400 บาท
สิ่งที่ได้รับ : ชุดอุปกรณ์เพื่อสร้างตุ๊กตาฉลามขยับปาก 1 ชุด

Event Expired

เวิร์กช็อปสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจประดิษฐ์ของเล่นที่สร้างจากมอเตอร์และกลไก โดยนำกลไกมอเตอร์ทดรอบต่อกับแบตเตอรี่ โดยเฟืองตัวหนอนทำหน้าที่ลดความเร็วมอเตอร์ ต่อกลไกจากเฟืองให้ยกคันโยกเพื่อขยับปากปลา หรืออาจดัดแปลงเปลี่ยนเป็นหัวนกให้ขึ้นลง เป็นการเรียนรู้ถึงการทำงานของมอเตอร์ การทำงานของระบบเฟืองและกลไกอย่างง่าย

ผู้เรียนจะได้รับอุปกรณ์พร้อมภาพพิมพ์เพื่อการตกแต่ง รวมถึงมีเครื่องเขียนและเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการสร้างให้ใช้งานครบครัน