สร้างเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วย IoT

900.00฿

เวลาในการทำเวิร์กช็อป : 120 นาที (2 ชั่วโมง)
จำนวนรอบต่อวัน : 1 รอบ รวม 2 รอบ
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.
สถานที่ : ห้อง Workshop 1 ในงาน Maker Flash ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต
จำนวนผู้เข้าร่วม : 20 ที่นั่ง ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์และปลั๊กพ่วงมาเอง
ระดับความยาก-ง่าย : 2 (ควรมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมในระดับเบื้องต้น ไม่จำกัดอายุ)
ค่าใช้จ่าย : 900 บาทต่อท่าน
สิ่งที่ได้รับ : ชุดอุปกรณ์ IoT Air Quality Kit

ล้างค่า
Product total
Options total
Grand total
Event Expired