การแข่งขัน AI-SumoBOT รุ่น Pro

500.00฿

ค่าสมัคร 500 บาท/ทีม มีสมาชิกได้ไม่เกิน 2 คน รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ไม่จำกัดรุ่นและจำนวนของบอร์ดควมคุมหลักที่นำมาใช้สร้างหุ่นยนต์
ดาวน์โหลดกติกา AI-SumoBOT Update-201216

กรุณากรอกข้อมูลผู้แข่งขันลงฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

Event Expired

ดาวน์โหลดกติกา AI-SumoBOT Update-201216

1. คำจำกัดความของการแข่งขัน
เป็นการแข่งขันระหว่างหุ่นยนต์สองทีมแต่ละทีมมีผู้เข้าแข่งขัน 1 ถึง 2 คนโดยกำหนดเป็นผู้ควบคุมหลักและผู้ช่วยผู้ควบคุมหลักเท่านั้นสามารถสัมผัสหรือสั่งงานหุ่นยนต์ได้ผู้เข้าแข่งขันทำการแข่งขันกันบน Dohyo (วงแหวนซูโม่) ด้วยหุ่นยนต์ที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างมาด้วยตนเองการแข่งขันเริ่มต้นตามคำสั่งของผู้ตัดสินและแข่งขันต่อเนื่องจนกว่าจะมีทีมที่ได้รับคะแนน 2 ยูโค (Yuhkoh) ก่อน จะเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันนัดนั้นๆ

2. รุ่น/ผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ทีมหุ่นยนต์ประกอบด้วยสมาชิก 2 คน อายุ 7 ถึง 99 ปี อาจมีผู้ควบคุมหรือไม่ก็ได้
2.2 ไม่จำกัดเพศ สังกัดการศึกษา และวุฒิการศึกษาใดๆ
2.3 การแข่งขันหุ่นยนต์ AI-SumoBOT มี 2 รุ่นคือ

2.3.1 Amateur
2.3.2 Pro

2.3 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนลงแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

3. รูปแบบสนามแข่งขัน

3.1 สนามแข่งขันคือพื้นที่ของวงแหวนซูโม่ (Sumo Ring) ประกอบด้วยพื้นที่ภายในวงแหวนและพื้นที่ข้างสนาม
3.2 สนามแข่งขันเป็นวงกลมทำจากไม้หรือวัสดุอื่นๆเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มิลลิเมตรและมีความสูงจากพื้นประมาณ 50 มิลลิเมตร
3.5 พื้นที่ข้างสนามเป็นสีขาวมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2000 x 2000 มิลลิเมตร

4. คุณสมบัติของหุ่นยนต์
4.1 ขนาดและน้ำหนักของหุ่นยนต์
หุ่นยนต์ต้องมีขนาดไม่เกิน 20 x 20 เซนติเมตร ไม่จำกัดความสูง โดยต้องใส่กล่องขนาด 20 x 20 เซนติเมตรที่กรรมการเตรียมไว้ได้และมีน้ำหนักรวมก่อนการแข่งขันไม่เกิน 1,000 กรัมรวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ทั้งหมด (ไม่นับรวมสายโหลดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์)

4.2 ข้อกำหนดในการสร้างหุ่นยนต์
จะต้องสร้างหรือประกอบจากชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นเองหรือชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายก็ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสนามแข่งขัน

4.3 เกี่ยวกับบอร์ดควบคุม

4.3.1 ในรุ่น Amateur อนุญาตให้ใช้บอร์ดควบคุมหลักดังต่อไปนี้

๐ micro:bit, Nanobit, OpenKB หรือ KidBright ในทุกเวอร์ชัน
๐ ไม่จำกัดจำนวนบอร์ดควบคุมหลัก
๐ ไม่จำกัดรูปแบบวงจรขับมอเตอร์ อนุญาตให้ใช้บอร์ดขับมอเตอร์ภายนอกได้

4.3.2 ในรุ่น Pro
ไม่จำกัดรุ่นและจำนวนของบอร์ดควมคุมหลักที่นำมาใช้สร้างหุ่นยนต์

4.4 เกี่ยวกับตัวตรวจจับ

4.4.1 ในรุ่น Amateur อนุญาตให้ใช้และติดตั้งโมดูลกล้อง AI 2 รุ่น คือ KOI และ/หรือ Huskylens เท่านั้น
KOI Huskylens
4.4.2 ในรุ่น Pro ไม่จำกัดชนิดของกล้อง ยกเว้นกล้องรุ่น Pixy ไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขัน
4.4.3 อนุญาตให้ใช้กล้องเป็นตัวตรวจจับเพียงอย่างเดียว โดยไม่จำกัดจำนวน

4.5 อนุญาตให้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ไม่เกิน 4 ตัว
4.6 ข้อจำกัดด้านแหล่งจ่ายไฟ

4.6.1 ไม่จำกัดจำนวนแบตเตอรี่ ขนาดของแรงดันไฟฟ้าและกระสไฟฟ้า
4.6.2 แบตเตอรี่ที่นำมาใช้ในการแข่งขันจำเป็นจะต้องมีฉลากแสดงแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าอย่างชัดเจน
4.6.3 ห้ามนำแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ฉลากลางเลือน มีน้ำยาเคมีรั่วไหล หรือมีอาการบวมมาใช้ในการแข่งขันโดยเด็ดขาด

4.7 หุ่นยนต์จะต้องสามารถใส่เสื้อสีเพื่อระบุตัวตน (จะมีแจกให้ทีมที่สมัครแข่งขัน) ตลอดเวลาในการแข่งขัน
4.8 หุ่นยนต์สามารถแยกหรือขยายขนาดออกในขณะแข่งขัน แต่ต้องไม่มีการยิง ขว้าง หรือส่งชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่นใดออกจากตัวหุ่นยนต์ในขณะทำการแข่งขัน มิเช่นนั้นจะปรับแพ้ในการแข่งขันนัดนั้นทันที
4.9 การยึดสกรูและนอตหรืออุปกรณ์ยึดตรึงใดๆ ในตัวหุ่นยนต์ จะต้องกระทำอย่างแน่นหนา หากในระหว่างการแข่งขันมีชิ้นส่วนหลุดแตกหักลงในสนาม กรรมการจะนำออก และอนุญาตให้แข่งขันต่อไปได้ กรรมการไม่อาจรับผิดชอบต่อผลที่กระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นำชิ้นส่วนที่หลุดออกนอกสนาม
4.10 ลักษณะการทำงานของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์จะต้องทำงานอย่างอัตโนมัติ หลังจากผู้เข้าแข่งขันกดปุ่มเริ่มเพียงครั้งเดียว

5. สิ่งที่ต้องไม่กระทำในการสร้างหุ่นยนต์
5.1 ต้องไม่ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการทำงานของตัวตรวจจับของคู่แข่งขัน เช่น การส่งแสงอินฟราเรดเข้าไปรบกวนการทำงานของกล้องของคู่แข่งขัน
5.2 ต้องไม่ใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดๆเมื่อติดตั้งแล้วสามารถสร้างความเสียหายแก่วงแหวนซูโม่รวมถึงการใช้ล้อที่มีการชุบหรือทาด้วยน้ำมันหรือของเหลวหล่อลื่น
5.3 ไม่ติดตั้งหรือใช้อุปกรณ์ที่บรรจุของเหลว แป้ง หรือผงฝุ่น รวมถึงอากาศที่อาจส่งออกไปยังหุ่นยนต์ของคู่แข่งขันด้วยวิธีการใดๆ
5.4 ต้องไม่ใช้อุปกรณ์ใดที่เมื่อทำงานตามปกติแล้ว ทำให้เกิดเปลวไฟหรือการลุกไหม้
5.5 ต้องไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถยิง ขว้าง หรือส่งชิ้นส่วนออกจากหุ่นยนต์ไปยังคู่แข่งขัน
5.6 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงที่ให้พลังงานความร้อนทุกชนิด

6.รูปแบบการแข่งขัน
6.1 การแข่งขัน 1 นัดมี 3 ยก ยกละ 2 นาที
6.2 ผู้ชนะการแข่งขันคือทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดใน 3 ยก เช่น ชนะ 2 จาก 3 ยก เมื่อชนะในแต่ละยก จะได้ 1 ยูโค หากไม่มีทีมใดทำคะแนนได้ก่อนหมดเวลา จะถือว่ายกนั้นเสมอกัน หากครบ 3 ยกแล้ว ไม่มีทีมใดทำคะแนนได้ 2 ยูโค กรรมการจะตัดสินดังนี้

6.2.1 หากทั้งสองทีมได้ทีมละ 1 ยูโค (ชนะทีมละยก) และมี 1 ยกที่เสมอกัน ทีมที่มีน้ำหนักเบากว่าจะเป็นผู้ชนะ
6.2.2 หากเสมอกันทั้ง 3 ยก ทีมที่มีน้ำหนักเบากว่าจะเป็นผู้ชนะ
6.2.3 หากเสมอกัน 2 ยก และมีทีมใดทีมหนึ่งชนะในยกที่เหลือ ถือว่าเป็นผู้ชนะในนัดนั้น
6.2.4 หากแข่งขันใน 2 ยกแรก ยังไม่มีทีมใดชนะหรือทำได้ 2 ยูโค จะต้องทำการแข่งขันยกที่ 3 ตัวอย่างยกที่ 1 ทีม A ชนะยกที่ 2 เสมอกัน จะต้องมีการแข่งขันในยกที่ 3 หากยกที่ 3 ทีม B ชนะ จะตัดสินด้วยการชั่งน้ำหนัก ทีมที่มีน้ำหนักเบากว่าจะเป็นผู้ชนะ ยกเว้นในรอบชิงชนะเลิศ จะต้องมีการแข่งขันในยกพิเศษเป็นยกต่อเวลา

6.3 ระบบการแข่งขันในรอบแรกเป็นแบบดับเบิลอิลิมิเนชั่น (double elimination) ทีมที่แพ้สองครั้งจะตกรอบ ทีมที่ชนะได้เข้ารอบต่อไป และแข่งขันแบบแพ้คัดออกอย่างต่อเนื่อง จนได้ทีมชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 (จำนวน 2 ทีม)

7.การเริ่มต้นการแข่งขัน/การเริ่มต้นใหม่/การจบการแข่งขัน

7.1 เมื่อกรรมการให้สัญญาณผู้แข่งขันต้องมาพร้อมกันที่สนาม
7.2 กรรมการจำทำการโยนเครื่องหมายแบ่งขอบเขตสนามลงบนสนามแข่งขันเครื่องหมายแบ่งขอบเขตสนามจะแบ่งสนามออกเป็น 2 ส่วน โดยหุ่นยนต์จะถูกวางในด้านตรงข้ามกันในเขตพื้นที่ที่กำหนดและจะต้องหันด้านหลังให้กันเท่านั้น

7.3 ในยกแรกให้ทำการเสี่ยงทาย ทีมที่แพ้ในการเสี่ยงทายต้องนำหุ่นยนต์วางบนพื้นสนามตามกติกาข้อ 7.2 จากนั้นอีกหนึ่งทีมที่ชนะการเสี่ยงทายจะวางหุ่นยนต์ลงบนพื้นสนามตามหลัง เมื่อวางหุ่นยนต์แล้ว ห้ามเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์
7.4 การแข่งขันเริ่มต้นเมื่อกรรมการให้สัญญาณ ผู้แข่งขันกดสวิตช์เริ่มต้นการทำงานที่ติดตั้งอยู่บนหุ่นยนต์ หลังจากนั้น 5 วินาที หุ่นยนต์จึงจะเริ่มทำงาน โดยก่อนหน้านั้นต้องไม่มีผู้แข่งขันอยู่ภายในพื้นที่วงแหวนและพื้นที่ข้างสนาม หากหุ่นยนต์ทำงานก่อนระยะเวลาเริ่มต้น 5 วินาทีจะถือว่าแพ้ในยกนั้น
7.5 ในยกที่สองเป็นต้นไป ทีมที่ชนะจากการแข่งขันในยกก่อนหน้าเป็นฝ่ายวางหุ่นยนต์บนพื้นสนามก่อน ตามกติกาข้อ 7.2 จากนั้นทีมที่แพ้จากการแข่งขันในยกก่อนหน้าจะวางหุ่นยนต์ลงบนพื้นสนามตามหลัง
7.6 การแข่งขันจะหยุดและเริ่มต้นใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการประกาศจากกรรมการ
7.7 การแข่งขันจะจบลงอย่างเป็นทางการ เมื่อหัวหน้ากรรมการประกาศให้ผู้แข่งขันนำหุ่นยนต์ออกจากสนาม

8. คะแนนยูโค
8.1 คะแนน 1 ยูโคจะเกิดขึ้นเมื่อ
8.1.1 ฝ่ายหนึ่งสามารถทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ฝ่ายตรงข้ามสัมผัสกับพื้นของพื้นที่นอกวงแหวนซูโม่ ซึ่งก็คือพื้นที่ข้างสนาม ฝ่ายที่ทำได้ก่อนจะได้คะแนน 1 ยูโค
8.1.2 เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ฝ่ายตรงข้ามสัมผัสกับพื้นของพื้นที่นอกวงแหวนซูโม่ด้วยตัวเอง ฝ่ายตรงข้ามจะได้คะแนน 1 ยูโค
8.1.3 เมื่อหุ่นยนต์ของฝ่ายใตฝ่ายหนึ่งไม่ทำงานหรือไม่มีความคืบหน้าในการเคลื่อนที่นาน 5 วินาที
8.2 ถ้าหุ่นยนต์ยังอยู่บนวงแหวนซูโม่ยังไม่ถือว่าได้คะแนน ให้ทำการแข่งขันต่อไป
8.3 การแข่งขันจะหยุดเมื่อ

8.3.1 หุ่นยนต์ทั้งสองกอดกันหรือประกบติดกันและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ 5 วินาที
8.3.2 หุ่นยนต์ทั้งสองตัวเคลื่อนที่ในลักษณะซ้ำๆ เช่น เดินหน้า-ถอยหลังไปมา หรือหมุนตัวตลอดเวลาหรือ เคลื่อนที่วงกลมเป็นเวลาต่อเนื่องกัน 5 วินาที รวมทั้งกรณีหยุดนิ่งด้วย ถือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่มีความคืบหน้าในการเคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม กรรมการสามารถขยายเวลาในกรณีนี้เป็น 30 วินาทีได้
8.3.3 ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดเหตุการณ์ในข้อก่อนหน้านี้ขึ้น อีกผ่ายหนึ่งจะได้คะแนน 1 ยูโค อย่างไรก็ตาม กรรมการสามารถขยายเวลาในกรณีนี้เป็น 30 วินาทีได้
8.3.4 ถ้าหากหุ่นยนต์ทั้งสองตัวไปสัมผัสกับพื้นของพื้นที่นอกวงแหวนซูโม่ โดยไม่สามารถระบุได้อย่างชัดแจ้งว่า ใครสัมผัสพื้นก่อน กรรมการจะตัดสินให้แข่งขันใหม่

9. การผิดกติกา
9.1 ผู้แข่งขันที่กระทำการดูถูกเหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะโดยวาจา หรือการกระทำ หรือให้หุ่นยนต์ส่งเสียง, แสดงข้อความหรือแสดงอากัปกริยาอันเป็นการดูถูกเหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม จะถูกปรับแพ้
9.2 เข้าไปในพื้นที่วงแหวนและพื้นที่ข้างสนามในระหว่างการแข่งขัน ยกเว้นในกรณีเข้าไปเพื่อนำหุ่นยนต์ออกมา เมื่อหัวหน้ากรรมการประกาศให้คะแนนยูโคหรือในช่วงหยุดการแข่งขัน
9.3 โยนหรือนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดๆ เข้าไปในพื้นที่วงแหวน
9.4 รบกวนการทำงานของตัวตรวจจับของหุ่นยนต์ที่กำลังแข่งขันในสนามแข่งขัน
9.5 เริ่มต้นการทำงานของหุ่นยนต์ก่อน 5 วินาที หลังจากกดสวิตช์เริ่มทำงาน เมื่อได้รับเสียงประกาศเริ่มต้นการแข่งขัน จากกรรมการ
9.6 ผู้เข้าแข่งขันที่ทำการละเมิดข้อกำหนดข้อ 2, 4 และ 5

10. บทลงโทษ
10.1 ผู้เข้าแข่งขันที่ทำผิดกติกาและข้อกำหนดในข้อ 9.1, 9.2, 9.3 และ 9.5 จะถูกปรับแพ้ทันที และให้ 2 คะแนนยูโคแก่ฝ่ายตรงข้ามทันที ผู้กระทำผิดไม่มีสิทธิ์ประท้วง
10.2 ผู้เข้าแข่งขันที่ทำผิดตามข้อ 9.4 จะเสีย 1 คะแนนยูโคให้ฝ่ายตรงข้าม
10.3 หากผู้ควบคุมทีมมีส่วนในการกระทำความผิดใดๆ ทุกทีมที่อยู่ในการดูแลจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

11. อุบัติเหตุในการแข่งขัน
11.1 ผู้แข่งขันสามารถขอหยุดการแข่งขันได้ หากหุ่นยนต์ของตนเองประสบเหตุ จนแข่งขันต่อไม่ได้
11.2 ถ้าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จนไม่สามารถแข่งขันต่อได้ กรรมการจะพิจารณาว่า ทีมใดเป็นต้นเหตุแห่งอุบัติเหตุนั้น ทีมนั้นต้องเป็นฝ่ายแพ้ แต่ถ้าตัดสินไม่ได้ จะถือว่าทีมที่แข่งต่อไม่ได้เป็นฝ่ายแพ้
11.3 เวลาสำหรับการพิจารณากรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ แต่จะใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
11.4 การให้ยูโคแก่ทีมที่ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ในข้อที่ 11.2 โดยทีมที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุไม่สามารถแข่งขันต่อได้ จะได้รับ 2 ยูโค ทำให้ชนะการแข่งขัน แต่ถ้าหากมีอยู่แล้ว 1 ยูโค ก็จะได้รับเพิ่ม 1 ยูโคเพื่อทำให้เป็นผู้ชนะ

รางวัลของการแข่งขัน
1. ของที่ระลึก
ทุกทีมที่สมัครเข้าแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกจากผู้จัดการแข่งขัน
2. เงินรางวัล
ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินสด 7,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินสด 4,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (2 ทีม) ได้รับเงินสดทีมละ 2,500 บาท

สนับสนุนเงินรางวัลโดยผู้จัดงาน Maker Flash 2021