Hello Makers

เชิญชวนคนมีของ มาปล่อยของกับเราในงาน Maker Flash 2021 สมัครฟรี!

Welcome Sponsor

ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร มาร่วมสนับสนุนเหล่าบรรดาเมกเกอร์ และกิจกรรมในงาน Maker Flash

การแข่งขันหุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการเปิดรับสมัครแล้ว เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

Sponsored by

Supporter

Organized by