สถานที่ / การเดินทาง

สถานที่จัดงาน Maker Flash 2021

ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต