ติดต่อเรา

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 108 ซอยสุขุมวิท101/2 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105540042483

โทรศัพท์ : 0-2747-7001 , 0-2747-7002 0-2747-7003 , 0-2747-7004 หรือ 081-920-9477
โทรสาร : 0-2747-7005